Lấy trứng và tinh trùng

Lấy trứng

Chọc hút trứng sẽ được thực hiện khoảng 34-36 giờ sau khi sử dụng hormone hCG (Pregnyl). Trước khi thực hiện thủ thuật chọc hút trứng, bạn sẽ được gây mê toàn thân.

Dưới sự kiểm soát của siêu âm, một cây kim được đưa qua âm đạo vào buồng trứng để hút chất lỏng từ các nang cùng với trứng. Số lượng và chất lượng của trứng sẽ được xét nghiệm rồi đánh giá trong phòng thí nghiệm phôi học ngay sau khi thủ thuật kết thúc.

Lấy tinh trùng

Việc lấy tinh trùng được thực hiện cùng ngày với việc lấy trứng.

Việc thu thập tinh dịch được thực hiện bằng cách thủ dâm trong một phòng lấy tinh dịch riêng biệt yên tĩnh, nếu cần thiết giúp đỡ, có thể vào với bạn tình. Việc thu thập cũng có thể được thực hiện bên ngoài cơ sở trung tâm của chúng tôi – chúng tôi sẽ đưa cho bạn hộp đựng tinh dịch và cung cấp thêm thông tin về cách xử lý tinh dịch đã thu thập và thời hạn phải nộp tinh dịch cho phòng thí nghiệm nam học.

Tinh trùng cũng có thể được lấy bằng cách phẫu thuật – bằng phương pháp loại bỏ chất lỏng có chứa tinh trùng chưa trưởng thành từ mào tinh hoan. Nếu quá trình vận chuyển tinh trùng giữa mào tinh và niệu đạo bị gián đoạn, có thể lấy tinh trùng từ mào tinh bằng vi phẫu thuật MESA (Micro Epididymal Sperm Aspiration). 

 

Còn trong trường hợp rối loạn vận chuyển tinh trùng đến mào tinh, chúng tôi lựa chọn lấy tinh trùng từ tinh hoàn bằng phẫu thuật xẻ tinh hoàn TESE (Testicular Sperm Extraction). Khi thực hiện TESE, có thể sẽ phẫu thuật cắt một mẩu nhỏ mô tinh hoàn từ tinh hoan và mô thu thập được sau đó sẽ xử lý trong phòng thí nghiệm

 

Trứng thu được cũng có thể được thụ tinh với tinh trùng từ một người hiến tặng ẩn danh, nhưng đây luôn phải là lựa chọn cuối cùng. Nếu không có tinh trùng vào ngày lấy trứng, trứng có thể được đông lạnh thành công và rã đông khi có tinh trùng.

Hãy liên hệ cho chúng tôi