Hãy liên hệ cho chúng tôi

SANATORIUM Helios, spol. s r.o., IČO 48911577, DIČ CZ48911577
Štefánikova 12, 602 00 BRNO

info@sanatoriumhelios.vn

(Koo )Chuyên viên điều phối:
+420 549 523 258

Đặt phòng ở 

Kết nối ngân hàng trong nước:
Komerční banka, a.s., nám. Svobody 21, 631 31 Brno số tài khoản: 6863200267/0100 

Số variabilní symbol sẽ là số sinh (rodné číslo) của bạn.

Kết nối ngân hàng ngoài nước:
Komerční banka, a.s., nám. Svobody 21, 631 31 Brno

số tài khoản: 43-5106790277/0100

IBAN: CZ5701000000435106790277

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Hãy liên hệ cho chúng tôi