Đó là cả một hành trình, là cả một chặng đường rất dài. Vợ chồng tôi đã phải đi lại từ Praha về đây trong suốt 3 năm qua. Trước khi đến bước cuối cùng, tôi đã nghĩ đến việc nếu lần này không thành công, thì sau đó tôi sẽ bỏ cuộc và từ chối các lần thử IVF khác - vì đó...