Kiểm soát xuyên quốc gia GEN – QA

Tại SANATORIUM Helios, một cuộc kiểm tra chất lượng xuyên quốc gia GEN - QA (trước đây là NEQUAS) đã diễn ra, kết quả của việc kiểm soát đã hoàn toàn đạt yêu cầu. Điều này chứng minh cho chất lượng của các xét nghiệm di truyền được thực hiện tại Sanatorium Helios....

číst více

ĐẬU XE TRƯỚC Sanatorium Helios

ĐẬU XE TRƯỚC Sanatorium Helios  Phố Štefánikova – địa chỉ của Sanatorium Helios, hiện nay theo sự sắp xếp mới, ở KHU B (ZÓNA B) với quy định cả ngày – miễn phí 60 phút đầu, và sau giờ đầu sẽ giả phí 30 KC. Nếu bạn quyết định đậu xe ở đây, vui lòng thanh toán tiền qua...

číst více