Hỗ trợ sinh sản

Nếu bạn vẫn không có thai ngay cả khi hai vợ chồng bạn đã được điều trị hiếm muốn bằng nhiều kỹ thuật, thì cách cuối cùng bác sĩ sẽ đề xuất ra là chọn một trong các phương pháp hỗ trợ sinh sản.

Hỗ trợ sinh sản với phương pháp thụ tinh nhân tạo có thể hiểu theo nghĩa rộng hơn là bất kỳ sự tác động đến giao tử của nữ giới và nam giới nào cũng sẽ tăng cao cơ hội thụ thai ở các cặp vợ chồng bị hiếm muộn.

Theo nghĩa hẹp hơn thì thuật ngữ này được sử dụng cho quá trinh thụ tinh nhân tạo trong phòng thí nghiệm, hay còn gọi là IVF (thụ tinh trong ống nghiệm).

Trong quá trình điều trị vô sinh, các thủ thuật đơn giản hơn luôn được khuyến khích và sử dụng đầu tiên và chỉ trong trường hợp thất bại, các thủ thuật phức tạp hơn mới được thực hiện sau đó. Những phương pháp này chỉ được thực hiện tại những cơ sở chuyên khoa với sự đồng ý của Bộ Y tế và sự cho phép của tổ chức nhà nước SÚKL.

 • Lựa chọn phương pháp thụ tinh
 • Quy trình hỗ trợ sinh sản
 • Quá trình kích thích trứng
 • Lấy trứng và tinh trùng
 • Sự thụ tinh
 • MACS
 • PICSI
 • TESE
 • Sự phát triển của phôi
 • Quá trinh nuôi cấy phôi
 • Kỹ thuật hỗ trợ phôi thoát màng (Assisted hatching – AH)
 • Chuyển phôi (Embryo Transfer)
 • Kiểm tra di truyền tiền làm tổ (PGT – Pregenetic Testing)
 • Chuyển phôi (Cryo-embryo Transfer)
 • Bảo quản lạnh noãn bào trưởng thành

Hãy liên hệ cho chúng tôi